Platforma CONTRACT ROMÂNIA va fi o structură nepartinică, o rețea neurală, descentralizată și dinamică, adaptabilă la necesitățile momentului. Nodurile rețelei vor fi grupuri civice independente, formale sau informale, legate prin valori și un număr minimal de obiective comune. Ținând seama de și încurajând diferențele dintre organizații, structura va fi suficient de flexibilă cât să permită participarea sau, dacă e cazul, abținerea de la acțiunile stabilite în comun la nivel național, dar fără a prejudicia obiectivele sau pozițiile publice ale platformei.

     Primii pași pe care îi vom face în acest an sunt următorii:

  1. Elaborarea și adoptarea unui document organizatoric care să prevadă regulile, procedurile și instrumentele de decizie și comunicare internă, precum și criteriile de acceptare a noi organizații membre ale platformei;
  2. Redactarea unui kit civic de proceduri și acțiuni care să ajute grupurile civice locale să se formeze și să acționeze eficient la nivel local și coerent la nivel național;
  3. Primirea, conform procedurilor stabilite, de noi grupuri membre în cadrul platformei;
  4. Organizarea unei întâlniri naționale prin care să marcăm prima adunare generală a grupurilor civice locale;
  5. Dezvoltarea și adoptarea de instrumente IT care să faciliteze agregarea și acțiunea grupurilor civice locale;
  6. Deschiderea dialogului și negocierilor cu partidele și grupurile parlamentare pentru implementarea unei foi de parcurs redactate de platforma CONTRACT ROMÂNIA și care reprezintă poziția comună a grupurilor civice membre cu privire la prioritățile țării.